LOTO rendszer ötödik rész

A LOTO biztonság lépései

A LOTO-ellenőrzést csak olyan biztonsági felügyelő vagy felhatalmazott alkalmazott végezheti, aki nem vesz részt az ellenőrzött lockout tagout eljárásban.

A LOTO-ellenőrzés elvégzéséhez a biztonsági felügyelőnek vagy az arra felhatalmazott alkalmazottnak a következőket kell tennie:

    1. Azonosítsa a LOTO-eljárás alá vont berendezést vagy elkülönítési pontot.
    2. Meg kell határoznia a LOTO-ellenőrzés időpontját és a LOTO-ellenőrzésben részt vevő munkavállalókat.
    3. A LOTO-eljárás eltéréseinek és hiányosságainak azonosítása és kijavítása
    4. Az engedélyezett és az érintett munkavállalók felelősségének felülvizsgálata a lockout, tagout esetében
    5. A LOTO-ellenőrzés elvégzésének ellenőrzése a név és az aláírás hozzáadásával.

LOTO biztonság

Ahhoz, hogy az említett ezközök megfeleljenek a követelményeknek, és valóban robusztus lockout tagout programot hozzon létre, a biztonsági felügyelőknek aktívan támogatniuk és fenntartaniuk kell a LOTO biztonságot a következőkkel:

Világosan meghatározzák és kommunikálják a lockout és tagout politikát.

A létesítmény vezetőjével egyeztetve és a munkavállalók véleményének kikérésével dolgozza ki a lockout tagout szabályzatot. Bár az elsődleges együttműködés a létesítmény vezetőjével vagy a munkáltatóval történik, a dolgozókkal is tisztáznia kell az aggályaikat, különösen a berendezések biztonságával kapcsolatban. Miután a lockout és tagout szabályzatot hivatalossá tették és létrehozták, gondoskodjanak arról, hogy a létesítményben dolgozó valamennyi alkalmazott megkapja annak másolatát. Tartson eligazítást a szabályzat részleteinek megbeszélése és az alkalmazottak esetleges kérdéseinek megválaszolása céljából.

Hozzon létre egy rendszert a LOTO-jelentések benyújtására és fogadására.

A hivatalos LOTO-ellenőrzési jelentések mellett a LOTO-biztonság előmozdítása érdekében az informális LOTO-jelentések is hasznosak. Az alkalmazottaknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy tájékoztassák az illetékest, ha lockout és tagout eszközök hiányoznak, vagy ha a berendezések energiaszintje továbbra is veszélyes. Ugyanakkor meg kell találnia a módját annak is, hogy megerősítse a LOTO-eljárások betartását, és gyorsan reagáljon a sürgős problémákra.

Gyakori LOTO-ellenőrzések elvégzése.

A LOTO-ellenőrzéssel ellentétben, amelyet legalább évente egyszer végeznek el, és amely egy adott LOTO-eljárásra összpontosít, a LOTO-ellenőrzés a létesítmény LOTO-biztonságának értékelése. Ez magában foglalhatja a különböző berendezések és gépek ellenőrzését, amelyekre az OSHA lockout tagout szabványa vonatkozik, valamint a létesítményben használt lockout tagout eszközök ellenőrzését.

www.safetyculture.com