A minőségirányítás két aspektusa

A minőség ellenőrzés a minőségbiztosítás részhalmaza.

Részhalmaz

A minőségbiztosítás és a minőség ellenőrzés a minőségirányítás két aspektusa. Bár egyes minőségbiztosítási és minőség ellenőrzési tevékenységek összefüggenek egymással, a kettő meghatározása eltérő. Jellemzően a minőségbiztosítási tevékenységek és felelősségi körök a minőségirányítási rendszer egészére kiterjednek, míg a minőség ellenőrzés a minőségbiztosítási tevékenységek egy részhalmaza. 

A minőségbiztosítás "a minőségirányítás azon része, amely a minőségi követelmények teljesülésének biztosítására összpontosít". A minőségbiztosítás által biztosított bizalom kettős - belsőleg a vezetés felé, külsőleg pedig az ügyfelek, kormányzati szervek, szabályozó hatóságok, tanúsítók és harmadik felek felé. Egy másik meghatározás szerint "a minőségbiztosítási rendszerben végrehajtott összes olyan tervezett és szisztematikus tevékenység, amely bizonyíthatóan biztosítja a bizalmat abban, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesíti a minőségi követelményeket".

Monitorozás

A minőségellenőrzés a következőképpen definiálható: "a minőségirányításnak a minőségi követelmények teljesítésére összpontosító része". Míg a minőségbiztosítás arra vonatkozik, hogy egy folyamatot hogyan hajtanak végre vagy hogyan készítenek el egy terméket, addig a minőségellenőrzés inkább a minőségirányítás monitorozását és ellenőrzését foglalja magában. Egy másik meghatározás szerint "a minőséggel szemben támasztott követelmények teljesítésére használt operatív technikák és tevékenységek".

Látható, hogy a minőségbiztosítás és az azon belüli minőség-ellenőrzés elhanyagolhatatlan tevékenységek összessége a minőségirányításban.

www.asq.org