Mesterséges Intelligencia (MI) eszközei

A MI használata fontos etikai kérdéseket is felvet

Az Mesterséges Intelligencia (MI) eszközei sokféle új funkcionalitást kínálnak vállalkozások számára. Azonban az MI használata etikai kérdéseket is felvet, mert egy MI rendszer felhasználja azt, amit már megtanult, legyen az jó vagy rossz. Ez problémás lehet, mivel a gépi tanulási algoritmusok, amelyek a legfejlettebb MI eszközök alapját képezik, csak annyira intelligensek, mint azok az adatok, amelyekkel a képzés során ellátják őket.

Az ember választja ki, hogy milyen adatokat használnak fel egy MI program képzéséhez, ezért a gépi tanulásban rejlő elfogultság potenciálisan előfordulhat, és ezt szigorúan figyelni kell. Bárki, aki termelési rendszerek részeként kívánja felhasználni a gépi tanulást, figyelembe kell vennie az etikusságot az MI képzési folyamatában, és törekednie kell az elfogultság elkerülésére. Ez különösen igaz azoknál az MI algoritmusoknál, amelyek magyarázhatatlanok, mint például a mélytanulás és a generatív ellenséges neuronhálók (generative adversarial network = GAN) alkalmazásai.

A magyarázhatóság lehetőséget teremthet az akadályok elkerülésére azokban az iparágakban, ahol az MI szigorú szabályozási követelmények mellett működik. Például az Egyesült Államokban a pénzügyi intézmények olyan szabályozások alapján működnek, amelyek megkövetelik tőkekihelyezési döntéseik magyarázatát. Azonban amikor egy MI program meghoz egy komplex pénzügyi döntést, nehéz lehet megmagyarázni, hogyan jutott el a végső elhatározásig, mert az ilyen döntéseket meghozó MI eszközök a változók ezreinek közötti korrelációkat analizálják.

Amikor a döntéshozatali folyamatot nem lehet megmagyarázni, akkor az adott programot „fekete doboz MI” -ként emlegetik.

Végső soron az MI etikai kihívásai magukban foglalják a következőket: elfogultság, ami az előzetesen helytelenül képzett algoritmusokból és az emberi elfogultságból ered; visszaélés, ami a deepfake és a phishing miatt alakulhat ki; jogi aggodalmak, beleértve az AI rágalmazást és szerzői jogi problémákat; munkahelyek elvesztése; valamint az adatvédelmi aggályok, különösen a banki, egészségügyi és jogi területeken.

www.techtarget.com