Különböző formák és mintázatok hatása az érzelmekre

Az emberi faktor megítélése és kezelése autók belső terének tervezésekor harmadik rész

A következő a kérdés: milyen érzelmeket keltenek a különböző formák és mintázatok? Ezen kérdés megválaszolására kvantitatív és kvalitatív kutatásokat is végeztek már: majdnem 700 felmérés és három fókuszcsoportos interjú készült. Mik az új mintázat generálási procedúra lépései? Hogyan kapcsolódnak az érzelmek és a mintázatok? Segíti ez az eszköz a tervezőket, hogy esztétikusabb autóbelsőket készítsenek?

Az alkalmazási folyamat két fő részfeladatból áll. Az első lépés a EmPatGen alkalmazása. A második annak a technikája, hogy a generált mintázatot az autóbelső-elemre kell helyezni. Erre egy lehetséges eszköz a lézeres textúráló (laser texturing) technológia. Az EmPatGen eredményének ilyen machinációjához 2D-s DXF mintázat szükséges és a lézeres textúráló szoftverrel könnyedén be lehet állítani a mélységet és más jellemzőket. A kiindulási elképzelés az volt, hogy a lézer forrasztásokon való használata helyett, azt közvetlenül a panelen alkalmazzák, így teljesen egyedi elem állítható elő.

A modellezéshez az FVS, avagy Funkció-Viselkedés-Struktúra (Function-Behavior-Structure) módszert használták. 

Ebben a kutatásban:

1. Első lépés az adatok összegyűjtése a végfelhasználótól/végfelhasználóról kvalitatív és kvantitatív módszerek párhuzamos alkalmazásával, hogy a lehető  legrészletesebb képet kapjuk róla. A „Be” az érzelmek gyűjtőneve: érzelmek, benyomások, hangulatok és attitűdök, amik kapcsolódnak a geometriai elemekhez és funkciókhoz.
2. Második lépés a matematikai modell beprogramozása és a mintázatgenerálás. Az „S” avagy „T” az eszköz, ami megalkotja a mintázatot az adott preferenciák alapján.
3. Harmadik mozzanat a formák és mintázatok érzelmi-alapú felmérése. Ehhez különböző típusú technikákat alkalmaztak, például szemkövetés (eye tracking), arc deketálási szoftver (face detection) és pszichológiai jel-mérés (pszichological signal meters). Ezek az adatok („Bs”) lesznek felhasználva a transzformáció során, hasonlóan, mint ahogyan a „Be” esetében történt.
4. Negyedik lépés a „Be” és „Bs” összehasonlítása.
5. Ötödik lépés az eredmények dokumentálása.
6. Hatodik lépésként szükséges a program tesztelése a tervezőkkel közösen, hiszen a modellt tovább kell fejleszteni az Ő tapasztalataik, információik, meglátásaik alapján.
7. Végül módosíthatjuk a végső az érzelemcsoportokat az előző lépés fényében.

A folyamatot a következő ábra szemlélteti.

                                           

                   

Eredmények és kitekintés

Az eredmények igazolják a koncepció működőképességét, habár az egyes emberek motivációi és tapasztalatai eltérhetnek egymástól, viszont ugyanazon forma vagy mintázat hasonló hatással lehet rájuk különbözőségük ellenére is. Az összegyűjtött információk aztán össze vannak „kombinálva” a fenti ábra második fele alapján.

Az alapötlet egy személyre szabott gyártási metódus megalkotása és tesztelése és ha a módszer skálázhatóvá tehető, az lehetővé teszi a szériagyártást is. Mivel az elemek esztétikussá formálása fejlődik és egyre fontosabbá válik, a bemutatott módszertan hasznos lehet luxusautók- vagy koncepció autókkal kísérletező gyártóknak, hiszen ez egy lehetséges útja a vásárlói igények még akkurátusabb kiszolgálásához (személyre szabott esztétika) és a tervezési eljárások felfrissítéséhez.

www.researchgate.net