AI és KKV ötödik rész

Gátak AI és a KKV között

Klasszikus kép rajzolódik ki az akadályok tekintetében is: a forráshiány a legfőbb probléma. A szakértelem hiánya jelenti a szűk keresztmetszet, ami nehezebben áthidalható gond a puszta financiális nehézségeknél. Ez utóbbiakat egy támogató kormányzati csomag, kedvező hitelezés, üzleti angyalok könnyen kiküszöbölhetik, de a szükséges tudást előteremteni, fejleszteni és pótolni sokkal időigényesebb és kiszámíthatatlanabb procedúra. A képzett munkaerő megtartása azért is különösen nehéz KKV-k esetében, mert az előmeneteli és tanulási nehézségek, annak méretéből fakadóan, limitáltak. Ez alól kivételt képez, ha az AI-t kiszervezi a cég vagy folyamatos expanzióban gondolkodik.

Vállalati funkciók illeszkedése az AI-hoz, avagy hol jönne az a legjobban?

Az, hogy az AI milyen mértékben nyit új lehetőségeket az egyes funkciókban, alátámasztja a korábbi tételeket. A vezetők úgy interpretálják a mesterséges intelligenciát, mint ami csak közvetlen módon nyújthat támogatást a termelésben, logisztikában és természetesen az informatikai rendszerek optimalizálásában. Sokan látszólag még mindig nem stratégiai eszközként tekintenek az AI-ra, csak, ami a meglévő dolgokat gyorsabbá és olcsóbbá teszi és nem olyanra, ami az eddigiektől gyökeresen eltérő mechanizmusok katalizátorát testesíti meg. Erre utal, hogy a top vezetésben (stratégiai vezetés) mennyire tartják relevánsnak az AI-t.
Kitekintés

A felderített akadályok, amik a AI kis cégekbe való bevezetése előtt állnak elsősorban két tényezőre vezethetők vissza: források- és a megfelelő környezet (támogatás, hozzáállás, digitális érettség) hiányosságai. A kutatók mégis arra utalnak, hogy az AI nagy potenciált hordoz a szektor számára, de ez leginkább externáliáknak köszönhető. A nagy multi cégek már számtalan technológiát „konyhakészre” kifejlesztettek, tehát nem nulláról kellene indulni. A kis cégek legtöbbször családi tulajdonban vannak, így a generációk eltérő látásmódja is gátja az AI bevezetésének.

Végül pedig a kis vállalatok rugalmas és egyszerű céges struktúrája miatt az AI sokkal gyorsabban bevezethető volna megfelelő belső elkötelezettség, támogatás mellett.

www.sciencedirect.com