A Dinamikus Helyi Térkép

Az LDM tárolja a szükséges adatokat a járműben

A statikus földrajzi adatoktól (térkép), a közlekedési elemeken (közlekedési táblák, útjelzések, építési területek) és fényjelzéseken át, a torlódásokig, más járművekig, biciklisekig és gyalogosokig bezárólag, az önvezető autóknak egy időszerű és pontos képe kell legyen a környezetről.

A Dinamikus Helyi Térkép (Local Dynamic Map - LDM) tárolja a szükséges adatokat a járműben. A statikus információ (pl. úthálózat) előre be van táplálva az LDM-be és a tesztelés során összehasonlításra kerül a tényleges környezettel, útvonallal, amin az autó végighalad. Ez az adathalmaz is folyamatos frissítést igényel, ami a szenzorok által gyűjtött és külső forrásokból sugárzott (műholdak, kamerák) információval lehetséges. Nem is beszélve a dinamikus faktorokról.

Az ábra szemlélteti az LDM egyes rétegeit, információtípusait, amikből lehet következtetni a frissítési gyakoriságokra is.

www.bmw.com