AI és KKV második rész

Az AI-ról szóló elméleti diskurzus nagyban támaszkodik a high-tech cégekre

Az AI-ról szóló elméleti diskurzus nagyban támaszkodik a high-tech cégek, kutató központok reportjaira, viszont ezek a state-of-art állapotot reprezentálják. A KKV-k esetében kezdetlegesebb viszonyokról beszélhetünk, ami miatt a KKV-kat gyakran negligálják, pedig az európai és amerikai nemzetgazdaságokban és a multik ellátásában is fontos szerepet játszanak.

Az AI-nak számtalan definíciója van, amiknek technikai és tudományos elemei átfedésben vannak egymással. Luciano Floridi (2019) nagyon általános meghatározása szerint az AI „egy gyűjtőmedencéje a meglévő tudásanyagnak.” Kicsit tudományosabban, az AI magában foglal tág technológiai kategóriákat és gyakran jelenti a szinonimáját a kognitív technológiának és a kognitív számításnak is. 1955-ben McCarthy/Minsky/Rochester megfogalmazott egy mai napig népszerű, standard definíciót, ami lefedi az AI legfontosabb arculatát: „gépek olyan viselkedése, amit intelligensnek neveznénk, ha emberek csinálnák ugyanazt.” Az AI általános ágazatai magába foglalják a természetes nyelvek feldolgozását, robotikát, kognitív modellezést, gépi tanulást, rendszerelemzést és -építést, tudás-reprezentációt, és heurisztikus problémamegoldást.

Egy 2019-es reprezentatív felmérésben (2019 Innovation Survey), a Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium feltérképezte az AI német KKV vállalatokba való jelenlegi beágyazottságát és használatát. Ehhez egy kiegészítő kutatást végeztek 368 cég olyan cég bevonásával, amik már implementálták a mesterséges intelligenciát az üzleti folyamataikba. A felmérés azt mutatta, hogy az összes vállalat mindössze 5,8%-a használ AI-t és csak egy kis részük fejlesztette ki ezt a technológiát önállóan. A nagyrészük egy harmadik fél fejlesztéseire támaszkodik. A gépi tanulást és -ellenőrzést főleg a termék-, és folyamat-automatizáció, valamint a szolgáltatások területén alkalmazzák.

Személyzeti perspektívából nézve, az AI-hoz kapcsolódó bármilyen pozíció betöltése nagy kihívás, mivel bizonyos fokú programozási ismertek elengedhetetlenek. Az ezeken a területeken felkínált pozíciók 53%-a volt betöltetlen, de csak a cégek harmada keresett embert rájuk. Ezt valószínűleg a szakemberek hiányából adódó magas bérek magyaráznak. 

www.sciencedirect.com