Automatikus épületinformációs modellezés 2D-s cad rajzokból második rész

BIM modelezés épület tervezésnél egyedi eszközök használatával
Javasolt módszer

Egy épület tipikusan alapelemekből áll, mint oszlopok, falak, padló, lapok, tetők, ablakok és ajtók. Ahhoz, hogy sikeresen 3D-s modellt lehessen generálni egy 2D-s rajzból tudni kell, hogy a rajz melyik eleme az épület melyik elemének felel meg. Ez különösen igaz a BIM modellezésre, ahol a különböző elemek egyedi információkkal és funkciókkal vannak ellátva, tehát a kategorizálás nagyon fontos.

2D-s Cad rajzok

A már meglévő épületek 2D-s CAD rajzai jellemzően nagyon sok entitást tartalmaznak: geometriai entitásokat, nyílásokat, dimenziókat, szöveges címkéket stb. Néha még szabad szemmel sem egyszerű beazonosítani az egyes konstrukciós elemeket. Szerencsére, ezeken a rajzokon a vonalak és formák rendszerint szintekként vagy blokkokként vannak csoportosítva. Ahhoz, hogy a folyamat lekövethető legyen, a felhasználónak először további tisztítási operációkat kell végrehajtani, illetve minimális újra rajzolást is. Ezek csak apróbb igazításokat jelentenek, mivel a megelőző lépések (az „eredeti” rajz) ipari sztenderdeken alapul.

Első fázis

A munkafolyamat két fő mozzanatra különíthető el. Az első fázis a CAD rajz előkészítését jelenti, ami három lépésből áll: tisztítás, rétegezés és újra rajzolás. A tisztítási folyamat során eltávolítunk minden „hozzáadott” elemet (nyílásokat, dimenziókat, szöveget, szegélyeket). A rétegezés alatt a különböző épületek 2D-s geometriája elkülöníthető rétegekbe kerül. Például, egy réteg lesz az oszlopoknak, egy a falaknak és így tovább. Ez biztosítja, hogy a generálófolyamat, ami aztán létrehozza ezeket az elemeket, speciális rétegekből tudjon „építkezni”. Az újra rajzolás során néhány egyszerű geometriát kell(het) hozzáadni az rajzhoz olyan esetekben, ahol az automatizált folyamat nehezen értelmez bizonyos aspektusokat. (Például összekötni vagy zárni oszlopok-, padlólap- vagy falak vonalláncait, ha azt megszakítja egy ablak vagy ajtó.)

Második fázis

A második nagy fázis az automatizált BIM modellgenerálás. Ez a megtisztított CAD rajz olvasását jelenti, a 2D-s geometriából definiálásra kerülnek a különböző elemek a hozzájuk csatolt rétegekből és a paraméterek extrakciója történik meg (illesztési pontok, referencia görbék és dimenziók). Eredményként az egyedi BIM elemek generálása is befejeződik.
Ez az egész folyamat egy alap BIM modellt készít. Az alapmodell ezután már könnyen továbbfejleszthető egy részletesebb variánssá a BIM program egyedi eszközeit használva.

www.researchgate.net