Ipari esettanulmány második rész

KKV és a szoftvercsalád fejlesztés

Egy esettanulmány

Egy esettanulmányban elemzett cég fejlesztési munkája során a kutatók az agilis eljárások használatát elemezték, miközben nagy hangsúlyt fektettek a kontextuális elemekre. Ezeken az oldalakon ez utóbbiakat tárgyaljuk, ugyanis viszonylag kicsi a tudásunk arról, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) hogyan fejlesztenek ki szoftvercsaládokat. Egy multival szemben a KKV-knak jellemzően más szűk keresztmetszetekkel kell megbirkózniuk. Például egy multinál egy új szoftverre való áttérés teljes leállással járhat a nagyobb tőkeintenzitás miatt (több technika, kevesebb ember az operatív szinten), amit össze kell hangolni az egyes részlegek között (kommunikációs és kollaborációs akadályok). Egy kis cég esetén jellemzőek a financiális gátak vagy a tulajdonos stratégiai-üzleti gondolkodásának (motivációinak) hiánya.

Az esettanulmány készítői a következő faktorokat vizsgálták az elemzett KKV esetében: 
 • • Erőfeszítés: mennyi időt szántak a hatókör és követelmények definiálásával.
  • Kommunikáció és kollaboráció: az érintettek közötti interakciók mennyisége és milyensége a feladat elvégzésének szempontjából.
  • Motiváció: a résztvevők érzései és fegyelme a feladat megkezdése előtt és a munkavégzés alatt.
  • Ismétlések (iterativitás): a megfelelő sorrendben végrehajtott ismétlések, feladatok egymásra épülése, egymásból eredeztethetősége segít a mini-              hatókörök és mini-követelmények feltérképezésében. Ezek az apróbb mozzanatok vezetnek az eredeti, stratégiai cél (fejlesztendő végtermék)                  operatív részletességű leírásához és a megvalósíthatóságának elemzéséhez.
  • Alkalmazkodás/adaptálás: a meglévő technológiák, a dolgozói állomány, a folyamatok és struktúrák alkalmazkodóképessége, rugalmassága.
  • Volatilitás: a beépítés során figyelembe kell venni az eredmény tartósságát a változó fogyasztói igények, a mindenkori technológiai fejlesztések és új          termékkombinációk fényében.

A kutatók érvelése szerint az agilis módszertanok alkalmazása segít a szűk keresztmetszetek áthidalásában, felszámolásában. Itt figyelembe kell venni, hogy egy KKV gyakran rugalmasabb és agilisabb egy nagyvállalatnál.

www.sciencedirect.com