LOTO rendszer negyedik rész

A LOTO eljárás folyamata

LOTO eljárás

A LOTO-eljárás elvégzése után egy szigetelési ponton a munkavállaló a lockout-eszköz kulcsát a zárdobozba helyezi, majd a saját személyes lakatját a zárdobozhoz csatolja. Miután az összes személyes lakatot a zárdobozhoz csatolták, a csoportos elkülönítő egy narancssárga vagy kék lakatot és egy narancssárga címkét helyez el a berendezésen annak jelzésére, hogy az összes elkülönítési pontot biztosították.

Bár az OSHA még nem adott ki szabványosított színkódolási rendszert a lockout zárak és címkék számára, a tipikus színkódok a következők:

    • Piros címke = Személyi veszélyt jelző címke (PDT)
    • Narancssárga címke = csoportos elszigetelés vagy zárószekrény címke
    • Sárga címke = üzemen kívüli címke (OOS)
    • Kék címke = üzembe helyezési és tesztcímke
    • Piros zár = az arra felhatalmazott alkalmazott által a berendezés karbantartás közbeni kizárására használt zár.
    • Narancssárga zár = a csoportos elkülönítő használja a szervizelés biztonságos elvégzésének jelzésére.
    • Sárga zár = az érintett alkalmazott használja a berendezés karbantartás előtti kikapcsolására.
    • Kék zár = narancssárga zár helyett a 6-nál több zárat tartalmazó zárdobozoknál használatos.

Mi a teendő, ha egy alkalmazott nem elérhető a zár eltávolításához?

A biztonsági felügyelő eltávolíthatja a zárat, feltéve, hogy:

    • meggyőződött arról, hogy a munkavállaló nincs a létesítményben
    • külön képzésben részesült az eszköz eltávolításának módjáról
    • az eszköz eltávolítására vonatkozó konkrét eljárást dokumentálták, és az szerepel a létesítmény lockout tagout programjában

A zár eltávolítása után a biztonsági felügyelőnek is kapcsolatba kell lépnie a munkavállalóval, hogy tájékoztassa őt a zár eltávolításáról, és meg kell erősítenie, hogy a munkavállaló tudomásul vette ezt, mielőtt újra munkába állna a létesítményben.

3 alapvető összetevő

Az OSHA előírásainak való megfeleléshez a lockout tagout programnak 3 alapvető összetevővel kell rendelkeznie:
    • Lockout Tagout eljárások

A biztonsági felügyelőknek olyan eszközspecifikus LOTO-eljárásokat kell létrehozniuk, amelyek felvázolják a hatály, a cél, az engedélyezés, a szabályok, a technikák és a megfelelés kikényszerítésének eszközeit.

Minden egyes lockout tag out eljárásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

    • az eljárás rendeltetésszerű használatának konkrét leírása
    • konkrét eljárási lépések a következőkre vonatkozóan:
        ◦ a berendezések leállítása, elkülönítése, blokkolása és biztosítása
        ◦ a lockout-jelölő eszközök elhelyezése, eltávolítása és áthelyezése
    • annak feljegyzése, hogy ki a felelős a lockout tagout eszközökért
    • a lockout tagout eszközök működésének ellenőrzése
    • a berendezések hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló tesztelésre vonatkozó konkrét követelmények

www.safetyculture.com