A legesztétikusabb autó-belsők kidolgozását segítő szoftver

Az emberi faktor megítélése és kezelése autók belső terének tervezésekor második rész

Az érzelmi-alapú automatikus mintázat-generáló szoftver képes a legesztétikusabb autó-belsők automatikus kidolgozására. A fogyasztó megad preferenciákat (érzelmeket, emóciókat, hangulatokat, attitűdöket) egy behatárolt adatbázisból és súlyozza őket. Ezután az EmPatGen program automatikusan megalkotja a 2 dimenziós DXF mintázatot az inputadatok alapján.

Fejlesztői szempontból, ez a módszertan sokkal megalapozottabb, mint kizárólagosan a saját intuícióikra való támaszkodás. Az alapfeltevés szerint a vásárlói ízlés becsatornázása a dizájn folyamatába szubjektíve sokkal esztétikusabb eredményhez vezet, mint egy másik ember (a tervezőmérnök), akár kiemelkedő kreativitása. A testreszabhatóság miatt ez minden esetben egyedi eredményt adhat, ez a gyakorlati megvalósítás szempontjából persze problematikus, de elméletben logikus és hatékony tervezési szisztéma. A gyakorlatban ez úgy működhetne, hogy a tervezők erre a módszerre támaszkodnának és a végső tervet a gyártási korlátok és képességek figyelembevételével alkothatnák meg, a realitás és megvalósíthatóság talaján maradva. Összességében a módszer egyfajta igényfelmérésként értelmezhető.

Hogy jobban megértsük a kutatás kapcsolódó területeit, diagramon ábrázolták a közvetlenül és közvetetten befolyásoló üzleti-, technológiai- és humán faktorokat (ARC diagram – Areas of Relevance and Contribution).

www.researchgate.net