Ipari esettanulmány harmadik rész

Tapasztalatok ami lehet pozitív és negatív

A faktorok mentén gyűjtött pozitív és negatív tapasztalatokat a következő táblázat foglalja össze.

Főbb eredmények, konklúziók és javaslatok

Az esettanulmány rávilágított, hogy még kicsi cég esetén is adódhatnak kommunikációs problémák a stakeholderek között. Ezek mellett az ismétlések volumene, adaptálás, alkalmazkodás és a volatilitás negatívan hatott a motivációra és így a befektetett idő és energia mennyiségére is. Másodsorban, a szcenárióelemzés és az azonosított gyengepontok segítik az agilis metódusok célzott alkalmazását és integrálását a szoftverfejlesztés teljes folyamata során. Korábbi kutatások bizonyították a módszer hatékonyságát, különösen a szűk keresztmetszetekre való összpontosítás tekintetében. Harmadszor, a motiváció hiánya súlyos problémát jelent, de ez enyhíthető, ha a kommunikáció és együttműködés intenzívebb. Az erőfeszítések hiánya az alacsony ismétlésszámnál tetten érhető.

A termék tökéletesítése – illesztése - nélkül viszont az alkalmazhatóság csökken. Ez a részben pszichológiai eredetű problémahalmaz a bizonytalanság csökkentésével kezelhető, amihez pilot stratégiákat javasoltak a kutatók. Negyedszer pedig, az említett pilot stratégiák, modellek előnyösen hathatnak a céges stakeholderek, befektetők érdeklődésére az SPL-t illetően.

www.sciencedirect.com