Üzemzavaros működés folyamata

Minőségbiztosítási módszertanok az automatizált vezetéshez harmadik rész

Automatizált vezetés és biztosított cél

A biztosított cél arra utal, hogy üzemzavaros működés esetén sem lép fel veszélyhelyzet. A funkcionális biztonsággal szemben, ilyen üzemzavar nem befolyásolja az adott funkció ellátását. ISO 26262 nem veszi figyelembe az elektronikus rendszerek nominális teljesítményét, helyette a SOTIF felel a biztonságért a névleges viselkedést tekintve. A SOTIF „foglalkozik” azzal a tényállással, hogy némely ADAS alkalmazások, egy hiba-mentes rendszer is áthághat biztonsági előírásokat (például a radar által egy útakadály hibaként való azonosítása). Ilyen helyzet akkor fordul elő, ha az adott akadályt tévesen áthatolhatatlannak vagy megkerülhetetlennek minősíti a rendszer. Az ADAS deep learning technológiája fejleszti az objektumok és emberek detektálási és felismerési mozzanatát utazás közben, sőt azok függvényében képesek korrigálni a vezető rossz mozdulatait is (ha tévesen a vezető ítél meg megkerülhetőnek egy adott tárgyat). Az ötlet az, hogy implementáljunk biztonsági funkciókat idegi hálózatok fejlesztésével, „tanításával". Viszont az ilyen döntései a számítógépeknek előre megtervezett választásokon és heurisztikán alapulnak, amiket rigorózus és kiszámítható fejlesztési ciklusokból származtatnak az autóiparban.

Igazolás, érvényesítés és tesztelés az automatizált vezetéshez

Hogy a hibákat a lehető leghamarabb detektálják, összegezni kell a tipikus és a sarok-eset (corner-case) szcenáriókat a MiL (Model in the Loop), a SiL (Software in the Loop) és végül a HiL (Hardware in the Loop) szinten. Egy modern autó általában keresztülmegy különböző teszt-ciklusokon, amik lefedik a legfontosabb szcenáriókat és hozzávetőlegesen egy millió mérföldnyi útvonalat tesznek ki a gyártás megkezdése előtt. Az automatizált járművek adventje idején ez a mennyiség drámaian megnőtt, hiszen a lehetséges szcenáriók száma szinte végeláthatatlan, így a szükséges tesztelési ciklus is elérheti vagy meg is haladhatja a 275 millió mérföldet. Az óriási számú és variációjú közlekedési helyezetek, útviszonyok és más befolyásoló paraméterek miatt a megtett távolság nagyságrendekkel megnövekszik.

 

www.researchgate.net