Minőségbiztosítás a gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligenciánál 3.rész

A technikai irányelvek stratégiai céljai az adott iparágon belül

Technikai irányelvek

A technikai irányelvek tipikusan általánosítják és összegzik azokat a technikákat és gyakorlatokat, amik sikeresen elérték stratégiai céljaikat az adott iparágon belül. Stratégiai sikerességük bizonyítéka, hogy az azokat alkalmazó vállalatok az iparág legnagyobb szereplői. De a minőségbiztosítási ágazatban még nincsenek ilyen „csillagok”, ezek a gyakorlatok éppen kidolgozás alatt vannak.

Ezért a következőkben olvasható néhány state-of-the-art szoftverfejlesztési kutatási téma:

 • • pseudo oracle használata;
  • metamorf tesztelés;
  • kontradiktórius példák robusztus elemzése és kutatása;
  • neurális hálózatok strukturális lefedettsége;
  • AI magyarázatok: lokális magyarázatok minden outputra és globális magyarázatok az adat tréningre és a kidolgozott modellre.

Irányelvek egy egyedi környezetben

Az öt minőség kategória közös és átfogó alapot jelenti miden iparágra nézve, de részleteiben már eltérnek a megvalósítások, mivel minden iparágban egyedi környezetet és tulajdonságokat kell figyelembe venni. A konzorcium górcső alá vett néhány népszerű ágazatot és összegyűjtötte a szükséges, specifikus minőségbiztosítási nézőpontokat és elvárásokat, erre egy példa a következőkben olvasható.

A hang-vezérelt rendszerek (voice user interface - VUI), mint például az okos hangszórók és mikrofonok felismerik a felhasználó hangját, mondatait, így megértik annak szándékát és végrehajtják a kapott utasítást a következő folyamat során:

 • • beszéd-felismerés: a „hallott” beszédet szöveggé kell konvertálni;
  • természetes nyelv értelmezése: a szövegből ki kell szűrni a végrehajtandó parancsot;
  • beszéd-szintézis: a parancs végrehajtása után visszajelzést kell adni a felhasználónak vagy válaszolni a kérdésére (az előző lépéseken visszafelé kell végighaladni, tehát az eredményről szöveget, kvázi jelentést készíteni és azt „felolvasni”).

Ami az adat-integritást illeti, ugyanaz a parancs kell, hogy interpretálásra kerüljön, megegyező szándék esetén, attól függetlenül, hogy milyen hangszínen (kitől) érkezik az utasítás. A robusztusság, ebben az esetben a naprakészséget jelenti. A kért információ aktuális kell, hogy legyen. A rendszerminőség, különböző profilok kezelhetőségének lehetősége a mindennapokban azért fontos, mert ma már sok okos eszköz található akár egy háztartásban is, akár 0-24-es használatban (pl. klíma vagy riasztórendszer). A felhasználói elvárások tekintetében kulcsfontosságú, hogy behatároljuk a potenciális felhasználók körét a specifikus fejlesztés és visszajelzések begyűjtésének céljából.

Okos eszközök.

Az okos eszközök tesztelési architektúrája számos nézőpontot és szintet tartalmaz, amiket az alábbi táblázat összegez. Viszont ez nagyon általános az okos eszközök terén is, hiszen vannak eszközök, amik például nem adnak visszajelzést, vagy csak bizonyos információkkal dolgoznak vagy nincsenek összeköttetésben, tehát nem is irányíthatják egymást stb.

Amit alapvetően vizsgálni kell az az, hogy az output viselkedés konzisztens-e az eredeti szándékkal és funkcióval.

Ötféle kimenetel lehetséges:

 • • rosszul értelmezett szándék, rossz kimenetel;
  • jól értelmezett szándék, rossz parancs végrehajtása;
  • jól értelmezett szándék, jó parancs végrehajtása, de rossz vagy elmaradt visszajelzés, inkonzisztens informálás;
  • jól értelmezett szándék, jó parancs végrehajtása, informálás, de elmaradt visszajelzés a kimenetelről;
  • jól értelmezett szándék, parancs és helytálló visszajelzés.

Tehát az okos eszközöknek a következő kettő minőségbiztosítási szintje van:

 1. Viselkedési szint: a kimenetel egyezik-e az elfogadási kritériumokkal, igen/nem;
 2. Tartalmi szint: a tesztelés eredménye mennyire vonzó a vásárlók szemében.

A második pont összegzi a vásárlói elvárások szempontját, miszerint nem elég, ha egy eszköz ellátja a szerepét, ha nem elég kényelmes annak használata, például, ha egy-egy utasítást csak tökéletes kiejtés esetén és háttérzaj nélkül képes megérteni a gép.

https://www.researchgate.net