A mesterséges intelligencia története első rész

1940-1956-os évek fejlődései

Az intelligencia

Az intelligenciával felruházott élettelen tárgyak fogalma már az ókor óta létezik. A görög Héphaisztosz istent a mítoszokban úgy ábrázolták, mint aki aranyból robotszerű szolgákat kovácsolt. Az ókori Egyiptomban istenszobrokat építettek, amelyeket papok animáltak. Az évszázadok során a gondolkodók Arisztotelésztől kezdve Ramon Llull spanyol teológuson át a 13. századi René Descartes-ig és Thomas Bayes-ig koruk eszközeit és logikáját használták az emberi gondolkodási folyamatok szimbólumokként való leírására, megalapozva ezzel az olyan mesterséges intelligencia fogalmakat, mint az általános tudás reprezentációja.

A 19. század végén és a 20. század első felében születtek meg azok az alapművek, amelyekből a modern számítógépek kialakultak. 1836-ban Charles Babbage, a Cambridge-i Egyetem matematikusa és Augusta Ada King, Lovelace grófnő 1836-ban feltalálta az első programozható gép tervét.

1940-es évek

Neumann János magyar-amerikai matematikus megalkotta a tárolt programú számítógép architektúráját - azt az elképzelést, hogy a számítógép programja és az általa feldolgozott adatok a számítógép memóriájában tárolhatók. Warren McCulloch és Walter Pitts pedig lefektette a neurális hálózatok alapjait.

1950-es évek

A modern számítógépek megjelenésével a tudósok tesztelhették a gépi intelligenciával kapcsolatos elképzeléseiket. Az egyik módszert annak megállapítására, hogy egy számítógép rendelkezik-e intelligenciával, Alan Turing brit matematikus és második világháborús kódfejtő dolgozta ki. A Turing-teszt arra összpontosított, hogy a számítógép képes-e elhitetni a kérdezőbiztosokkal, hogy a kérdésekre adott válaszait ember adta.

1956-os évek

A mesterséges intelligencia (MI) szakemberei széles körben úgy hivatkoznak, hogy ebben az évben kezdődött az MI kidolgozása egy nyári konferencián a Dartmouth College-ban. A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) által szponzorált konferencián a terület 10 kiválósága vett részt, köztük Marvin Minsky, Oliver Selfridge és John McCarthy, a mesterséges intelligencia úttörői, akinek a mesterséges intelligencia kifejezés megalkotását tulajdonítják. Jelen volt még Allen Newell informatikus és Herbert A. Simon közgazdász, politológus és kognitív pszichológus. Ők ketten mutatták be úttörő jelentőségű Logic Theorist című munkájukat, egy olyan számítógépes programot, amely képes volt bizonyos matematikai tételek bizonyítására, és amelyet az első mesterséges intelligencia programként emlegetnek.

www.techtarget.com