Dörzshegesztés az autógyártásban

Speciális hegesztési technológia felhasználása az autógyártásban

Az utóbbi 50 évben számottevő fejlődésen ment át a súrlódásos keverő hegesztés (friction stir spot welding=FSSW) technológiája és kezdi kiszorítani a tradicionális varrathegesztési eljárását a piacról. Ez az eljárás a hegesztés olyan válfaja, ami a hegesztett anyagok olvadási hőmérséklete alatt megy végbe, a szükséges energia nagyobb részben származik nyomásból, mint a hőmérsékletből.

Az FSSW-t az autógyártás terén gyakran alkalmazzák, mivel a régi módszer nem bizonyult elég hatékonynak azoknál az anyagoknál, amik nem vas-alapú vegyületek, mint például az alumínium esetében. Alumínium lemezek hegesztésénél problémát okozott a szerszámok intenzívebb kopása. Az új technológiák kifejlesztése közben nagy figyelem jutott a szerszámtervezésnek, pontosabban a geometriai sajátosságoknak és hogy hogyan változott a hegesztett anyagok – az alumíniumnak és vegyületeinek – mikrostruktúrája az operáció során.

Egy kutatás kimutatta, hogy, mivel az FSSW egy gyors lefutású folyamat, a rövid felmelegedési és lehűlési idő következtében finomabb szemcséjű mikroszerkezetek keletkeznek. Miközben az anyagszerkezet változásait vizsgálták észrevették, hogy az alumínium sokkal kevésbé van hatással a végtermék minőségére, mint a másik anyag, amivel összeillesztik; polimerekkel, magnéziummal és vassal végezték ezeket a kísérleteket. Mivel a polimernek és az alumíniumnak is nagy a szerepe az autógyártásban, a kisebb súlyuk miatt, a kutatás szerint a két anyag ötvözetének elemzése még fontosabb téma lesz az autógyártók számára. VHegesztés

Forrás: www.tandfonline.com

#surlódásoskeverőhegesztés #ponthegesztés #dörzshegesztés #frictionstirspotwelding #agyagszerkezet #mikrostruktúra #alumíniumöntvények #polymer #procomtec